Výhody a nevýhody preventivní kastrace fen – 2. díl

Výhody a nevýhody preventivní kastrace fen – 2. díl miniseriálu o nejčastějších problémech pohlavního ústrojí fen, psů a koček.

Toto téma se náramně hodí, zejména teď ke konci roku.

Jaropodzim jsou období, která úzce souvisí s naším tématem.

Proč jarní nebo podzimní období? Co má s tím společného nějaká doba v roce?

Na jaře a na podzim řeší veterináři více pyometer, než kdykoli jindy v roce.

Pyometra je výraz pro nahromadění hnisu v děloze. Jde o hnisavý zánět dělohy. Děloha při tomto zánětu může být doslova přeplněná hnisem tak, že často hrozí její prasknutí (ruptura). Je to akutní život ohrožující stav vyžadující operační zásah (Pyometře bude věnována celá 4. část této minisérie o pohlavním ústrojí psů a koček).

A proč pyometra vzniká častěji na jaře nebo na podzim?

Pyometra je úzce spjatá s pohlavním cyklem (říjí) feny. Vrchol říje feny nazýváme hárání. Většina fen hárá 2 x ročně. Na jaře a na podzim. To už dobře víte z minulého týdne.

Stručně si jen připomeňme, že v době hárání dozrávají ve vaječnících vajíčka, která se v případě spojení se spermií změní v zárodek.

Při hárání feny jsou aktivní veškeré reprodukční orgány včetně dělohy a zevních pohlavních orgánů a tak se zvýrazňuje atraktivita feny pro psy.

Děloha se změní v době hárání tak, že kromě zbytnění děložní stěny také žlázky v děložní stěně produkují větší množství sekretu. Ten je potřebný pro zahnízdění oplozeného vajíčka. Zvýšenou produkci sekretu vykazují samozřejmě i žlázy v ostatních částech pohlavního aparátu. Takže i sekrece žlázek v pochvě je zvýšená a my pozorujeme v době hárání mimo jiné výtok z pochvy.

Hojné množství sekretu jak v děloze, tak i v pochvě je vhodným prostředím pro množení bakterií.

Bakterie různého druhu se nacházejí všude na kůži a samozřejmě na zevních pohlavních orgánech jak feny, tak psa. Ty potom pronikají přes otevřený krček dělohy dál do dělohy. Přemnožení bakterií způsobí zánět. Zánět může dosáhnout monstrózní velikosti – pyometru.

Jednou z možností léčby pyometry je podávání antibiotik. Tato metoda však není 100% účinná a přináší také různé komplikace.

100% jistotu  terapie pyometry přináší pouze kastrace tzv. ovariohysterektomie (OVH).

Ovariehysterektomie je operativní odejmutí vaječníků současně s dělohou. Tento zákrok provádíme z důvodu léčebného řešení stavu pyometry, ale v řadě případů i z důvodu preventivního.

Tím se tedy plynule dostáváme k otázkám, které se nezbytně naskýtají: Jaké jsou tedy výhody a nevýhody preventivní kastrace u fen?

Řada z těchto výhod a nevýhod je očividná, ale pojďme se na ně podívat trochu důkladněji.

Výhody preventivní kastrace

 1. Zamezení pozdějšímu možnému vzniku pyometry.

První výhodou preventivní kastrace je zabránění pozdějšímu možnému vzniku pyometry.

Jestliže fena nemá dělohu, nemůže logicky onemocnět pyometrou. Proč ale vůbec s takovým onemocněním počítat do budoucnanechat dělohu preventivně odstranit?

Podle jedné studie University v Zurichu onemocní pyometrou průměrně 23-24% fen ve věku do 10 let. U starších fen je výskyt tohoto onemocnění ještě častější.

Navíc pyometra je závažné, život ohrožující onemocnění.

Děloha se totiž může naplnit do hrozivých rozměrů. V souvislosti s tím i stěna dělohy se pod vlivem náplně tak ztenčí, že může lehce prasknout. V tom případě se obsah dělohy v podobě hnisu vylije do dutiny břišní a fena uhyne v důsledku sepse.

V případě podezření na pyometru je vhodné provést ultrazvukové vyšetření a zhodnotit míru náplně v děloze a změřit tloušťku stěny dělohy. Pokud je  tloušťka stěny slabší než 3 mm, je riziko ruptury dělohy vysoké.

Ale i když stěna dělohy nepraskne, hnisem naplněná děloha je pro tělo feny obrovskou zátěží. Jen si představte, že by uvnitř Vašeho těla byl uložen plný pytel hnisu, který se přes jeho stěnu dostává do krevního oběhu a je roznášen do všech orgánů v těle. Tím dochází k multiorgánovému selhání a smrti pacienta.

 1. Operace zdravé feny

Další výhodou preventivní (plánované) kastrace  je operace zdravé feny.

Já vím, zní to divně: „operace zdravé feny“, ale operační zákrok u zdravého zvířete z čistě preventivních důvodů je beze sporu bezpečnější, než když je fena v kritickém stavu, kde jedinou záchranou života je operativní vyjmutí dělohy. Pokud je fena v sepsi, zvyšuje se riziko, že nezvládne narkózu ani pooperační péči.

 1. Vymizení estru

Kastrací pochopitelně dojde k vymizení příznaků estru  a tím pádem fena přestává být pro psi sexuálně atraktivní. A samozřejmě je vyloučena možnost mít nežádoucí potomstvo.

Pro Vás jako chovatele tím odpadají starosti s bandou nápadníků všech ras a velikostí vyjících u Vaší branky, podhrabaných a roztrhaných plotů, obtěžování na vycházkách a útěkům Vaší fenky s partou chlupatých milovníků.

 1. Prevence falešné březosti

U některých fen se po hárání objevuje tzv. falešná březost. Vlivem hormonů je v těle feny napodobována skutečná březost a poporodní stav, který se manifestuje jak psychickými projevy feny (snaha shromažďovat hračky a opatrovat je), tak fyzickými změnami mléčné žlázy (otok mléčné žlázy, sekrece mléka a nezřídka zánět mléčné žlázy).

 1. Omezení vzniku nádorů mléčné žlázy

Výhoda kastrace je také v omezení rizika vzniku nádorů mléčné žlázy.

Vývoj tumorů mléčné žlázy u fen je totiž zcela hormonálně závislý.

Veterináři tuto závislost řadu let pozorovali a vypracovali několik studií.

 1. V první studii veterináři provedli během let 2002 – 2012 sledování téměř 2 000 vzorků odebraných z různých lézí na mléčné žláze nekastrovaných fen. (Citace studie: Salas Y, Márquez A, Diaz D, Romero L (2015) Epidemiological Study of Mammary Tumors in Female Dogs Diagnosed during the Period 2002-2012: A Growing Animal Health Problem. PLoS ONE 10(5): e0127381. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127381)

V této studii byl výskyt tumorů mléčné žlázy 16,8 %. Tumor mléčné žlázy se tak řadí mezi nejčastější nádory u fen. Dá se říct, že přibližně každá 6. fena byla postižena nádorem mléčné žlázy. Rovnoměrně při tom byly zastoupeny benigní tumory (fibroadenomy) a maligní tumory (adenokarcinomy).

 Nejpostihovanějšími plemeny byly pudl, kokršpanělněmecký ovčák.

Autoři studie dále srovnávali rizika vzniku nádoru mléčné žlázy mezi fenami nekastrovanýmikastrovanými v závislosti na období, kdy byly feny vykastrovány.

Pokud byly feny kastrovány před prvním estrem, vyskytl se tumor mléčné žlázy jen u  0,05% těchto fen.

Jestliže byly feny kastrovány po prvním estru, vyskytl se tumor mléčné žlázy u 8% těchto fen.

U fen kastrováných po druhém estru, stouplo riziko vzniku nádoru mléčné žlázy až na 26% ve srovnání s nekastrovanými fenami.

Pozdější kastrace nesnížila riziko vzniku maligních tumorů, ale riziko vzniku benigních nádorů se sníží.

 1. Podle jiné studie (H.S.Kooistra a A.C.Okkens, Utrecht University, Holandsko)

kastrace provedená před první říjí snižuje riziko vzniku nádorového bujení mléčné žlázy na méně než 0,5%.

Je-li kastrace provedená mezi první a druhou říjí, riziko se snižuje na cca 3%.

Stejný zákrok u fen po čtvrté říji již toto riziko nijak pozitivně neovlivňuje, ale riziko vzniku nezhoubných nádorů mléčné žlázy je sníženo i při kastracích fen ve vyšším věku.

Z uvedených studií vyplývá, že pokud fenku necháme preventivně vykastrovat nejpozději ještě před 2. háráním, je velmi malá pravděpodobnost vzniku maligního nádoru mléčné žlázy.

Vhodným věkem feny pro preventivní kastraci je  období po prvním hárání, protože riziko vzniku nádoru mléčné žlázy se ještě stále pohybuje na nízkém stupni a současně je už fena fyzicky a mentálně vyspělá. Kastrace provedená před prvním háráním je často využívána v USA, ale fenka vykastrovaná  v této době zůstane mentálně štěnětem.

Jaké jsou tedy výhody preventivní kastrace?

Výhody preventivní kastrace:

 • operace zdravého zvířete a tím snížení rizik spojených se zákrokem
 • předejití pyometry
 • zamezení nežádoucího krytí
 • prevence falešné březosti
 • omezení vzniku nádorů mléčné žlázy

Když jsme si řekli výhody a vychválili preventivní kastraci, musíme si připomenout také nevýhody tohoto zákroku.

Nevýhody preventivní kastrace

 1. Nemožnost mít potomstvo

Je potřeba si dopředu rozmyslet, jestli do budoucna budete chtít štěně od své fenky. Je Vám určitě zcela jasné, že po kastraci už tato možnost nepadá v úvahu.

 1. Riziko anestezie

Druhou nevýhodou je samozřejmě riziko anestezie.

Každý operační zákrok je zásah do organismu a nikdy si nemůžeme být  100% jistí, že vše proběhne bez problémů. Samozřejmě je snahou, aby rizika spojená se zákrokem anebo s anestezií byla co nejnižší. A právě proto je lepší zákrok provádět preventivně u zdravých zvířat, než když to vyžaduje akutní stav pyrometry.

 1. Zvýšení hmotnosti

Další často uváděnou nevýhodou kastrace fen je zvýšení hmotnosti fen po kastraci. Možná je tu určitá tendence ke zvolnění tempa života feny, někdo by řekl tendence k tloustnutí. Ale pokud má fena dostatek pohybu a chovatel zajistí její každodenní aktivitu, fena v důsledku kastrace neztloustne. Zvýšení její hmotnosti spíš vypovídá o zanedbání pohybové aktivity feny ze strany chovatele.

 1. Inkontinence feny

Co je ale určitě nezbytné zmínit je, že po kastraci může nastat v určitém % případů inkontinence feny. Inkontinence je česky řečeno pomočování.

Před několika lety na univerzitě v Utrechtu v Holandsku byla provedena zajímavá studie, kde lékaři sledovali dlouhodobý efekt ovariektomie (OE – odstranění vaječníků) v porovnání s efektem ovarihysteroktomie (OHE – odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy) u fen.

(Autor studie: A. C. Okkens, H. S. Kooistra, R. F. Nickel, University of Utrecht, Holandsko)

V této studii byl srovnávaný vliv ovariektomie (OE)ovarihysterektomie (OHE) také na výskyt inkontinence (nechtěný únik moči). Bylo vysledováno, že výskyt inkontinence neovlivňovala ani jedna z metod kastrace.

Platí ale, že inkontinence fen po kastraci se objevuje zejména u fen větších plemen. Důvodem je snížená funkčnost hladkosvalového svěrače močové trubice.

Podle literatury (Departement für Fortpflanzungskunde, Veterinär-Medizinische Fakultät, Universität Zürich) se vyskytuje asi u 10% fen o hmotnosti do 20 kg. U fen nad 20 kg až u 30% fen. Plemena se statisticky vyšším rizikem jsou boxer, dobrman, velký knírač.

Tento stav se dá ve většině případů medikamentózně příznivě ovlivnit. 

 Zmíněná studie, která srovnávala výhody OE a OHE, byla prováděna z důvodu vyvrácení tradičního pohledu na jednoznačně upřednostňující OHE před pouhou OE.

Většina současných učebnic totiž doporučuje ovariohysterektomii (OHE) jako vhodnou metodu pro rutinní kastraci fen. Odstranění vaječníků, vejcovodů a dělohy (ovarihysteroktomie) je údajně lepší, než odstranění pouze vaječníků (ovariektomie). Při ponechání dělohy údajně hrozí riziko vzniku cystické hyperplazie endometria (onemocnění dělohy – toto onemocnění probereme podrobněji ve 4. části této minisérie).

Nevýhody kastrace feny:

 • nemožnost mít mláďata
 • riziko spojené s operačním zákrokem
 • změna metabolismu-(možné zvýšení hmotnosti)
 • riziko inkontinence

SROVNÁNÍ

Když si tedy dáte vedle sebe výhody a nevýhody preventivní kastrace, vyplývá z toho jednoznačný závěr.

Nejdříve si ujasněte: „Chci někdy od této fenky štěně?

Pokud ne a Vy pořídíte fenku jako malé štěně, optimálním řešením je kastrace fenky v období mezi prvním a druhým háráním. Kastrace v této době omezí možnost vzniku pozdějších nádorů mléčné žlázy na minimum a přitom fena v době kastrace už bude mentálně vyspělá.

Pokud štěně od této feny očekávám, samozřejmě kastrace nepřichází v úvahu. Tomu ale musíte také přizpůsobit péči o tuto fenu, zejména hlídání a kontrolování popsaných rizik související s háráním nebo nežádoucím krytí.

Pyometře, nežádoucímu krytí a o tom jak to mají kočky, se budu věnovat v dalších týdnech.

V příštím díle se podíváme, co podniknout v případě nežádoucího krytí feny.

Pokud byste měli jakékoli otázky, využijte odkazu zde <<.

Pokud se Vám článek líbil a něco Vám i přinesl, sdílejte dole na facebooku přes modrou ikonku – Sdílet, nebo klikněte – To se mi líbí.

MVDr. Jan Hnulík

Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku