VI. díl miniseriálu Terapie nádorových onemocnění

Faktory ovlivňující majitele zvířecích pacientů při rozhodování o podstoupení chemoterapie

Napadlo vás někdy, co asi probíhá v hlavě majitele psa nebo kočky, kterému je nabídnuta onkologická léčba typu chemoterapie?

Co ovlivní chovatele, že na tuto terapii přistoupí?

Je to naděje, že se zvíře vyléčí?

Je to možnost, jak zvířeti prodloužit život?

Je to šance, jak zmenšit nádor, zmírnit utrpení nebo zkvalitnit život?

Co ale nežádoucí účinky léčby?

Tyto otázky a naděje zcela jistě chovateli prolétnou hlavou v okamžiku, kdy je mu nabídnuta pro jeho zvíře jakákoli onkologická léčba a tím spíše chemoterapie, protože s tou mají negativní zkušenost i mnozí chovatelé sami při řešení svého zdraví nebo zdraví svých přátel.

Samozřejmě je nespočet dalších otázek a okolností (prognóza, efekt terapie, vedlejší účinky, samotný průběh chemoterapie, jiné metody léčby, cena chemoterapie atd.), které chovatele vedou k zamyšlení, zda chemoterapii u svého zvířete podstoupit či ne.

Tyto všechny otázky jsou pro chovatele nesmírně důležité.

Stejně důležité jsou ale i pro veterináře, který chemoterapii zvažuje a předkládá ji majiteli zvířete.

Je zcela zásadní, aby chovatel znal všechny náležitosti okolo chemoterapie, protože je to on, který nakonec souhlasí s touto léčbou.

Otázky ovlivnění zdraví zvířete chemoterapeutiky a povědomí samotného chovatele o chemoterapeutické léčbě jsou dokonce natolik klíčové, že skupina veterinárních onkologů ve Velké Británii provedla studii, ve které veterináři zjišťovali, které faktory ovlivňují majitele smrtelně nemocných domácích mazlíčků při rozhodování se pro podstoupení chemoterapie.

Studie byla sice provedena jen na statisticky malém počtu respondentů, přesto alespoň něco vypovídá. Ohledně tohoto tématu totiž dosud nikdo nic nepublikoval.

Co se tedy hodnotilo a jaké byly otázky?

Celkové otázky byly zaměřeny na kvalitu života zvířete během chemoterapie.

Jak je tedy ovlivněna kvalita života zvířete během chemoterapie?

Samozřejmě, že psa nebo kočky se zeptat nemůžeme, jak se cítí. Ale alespoň se lze k této představě přiblížit formou určitých dotazů. Směrujeme-li cílené otázky na chovatele, kteří tráví s onkologicky nemocnými zvířaty většinu jejich času a kteří si mohou všimnout i drobných změn v chování, můžeme si představit, jak zvíře snáší důsledky chemoterapie.

Do dnešní doby byly výzkumy hodnotící užití chemoterapie u domácích zvířat soustředěny na zhodnocení veterinárních záznamů, které posuzují klinické symptomy, terapeutické postupydélku života u onkologicky nemocných pacientů.

Proto bylo potřeba se soustředit na otázky zaměřující se opravdu na kvalitu života těchto pacientů.

Mnohá hodnocení kvality života totiž málokdy sahají za zhodnocení klinických parametrů a selhávají ve zhodnocení dalších kvalit, jako je například kognice (rozpoznávání nebo reagování na okolí), normální fungování a k nim přidružené interakce.  Prostě je obtížné hodnotit a vůbec stanovit nějaká kritéria zvířecí pohody. Proto byly specifikovány otázky směřující na aktivitu, příjem potravy, příjem vody, zvracení aj.

Některé otázky lze celkem spolehlivě hodnotit (příjem potravy, příjem vody, zvracení), jiné jsou často jen subjektivním dojmem (hodnocení spánku, aktivity, pocitu štěstí).

Dotazník byl formulován tak, že respondenti měli stupnicí od 1 – 10 hodnotit jak moc souhlasí s následujícími možnými důsledky chemoterapie a na kolik jsou tyto nežádoucí účinky přijatelné nebo nikoli.

Pro představu zde uvádím příklady některých výroků, které respondenti hodnotili.

 • Můj mazlíček si v průběhu léčby chemoterapií nehraje.
 • Aktivita mého mazlíčka zůstala stejná v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček spí více, než je obvyklé v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček žere jako obvykle v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček se zdá být deprimovaný v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček se zdá mít více dobrých než těch špatných dnů v průběhu chemoterapie.
 • Můj mazlíček se o sebe stará jako obvykle v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček v průběhu léčby chemoterapií zvracel. 
 • Můj mazlíček pije obvyklé množství vody v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček měl průjmy v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček vnímá a je šťastný, když jsem u něj v průběhu léčby chemoterapií.
 • Můj mazlíček je méně aktivní v průběhu léčby chemoterapií.

Je jasné, že úplné zhodnocení toho, jak se zvíře cítí, asi nikdy nezískáme. Ale je důležité se o to alespoň co nejvíce pokoušet, protože majitel onkologicky nemocného zvířete má přehled o tom, jak jeho zvíře chemoterapii snáší.

Majitel zvířete musí být obeznámen s plným rozsahem léčby ať už pozitiv a prospěchu, tak i negativních vlivů a nežádoucích účinků léčby.

Jenom tak může chovatel odsouhlasit a nakonec také financovat léčbu, která je v nejlepším zájmu zvířete.

Kolik lidí a kdo se studie zúčastnil?

Kritéria pro vstup do této studie nebyla nikterak specifická. Jedinou podmínkou pouze bylo, že účastníci museli být starší 18 let a museli vlastnit v současnosti nebo minulosti psa nebo kočku. Průzkum účastníků probíhal přes sociální sítě jako Facebook a Twitter v období od listopadu 2015 do února 2016. Sociální sítě byly zvoleny pro větší šanci oslovit co nejvíce lidí. Přitom nebylo podmínkou, že by účastníci museli mít předchozí zkušenosti s neoplazií u nevyléčitelných zvířat nebo lidí. Respondenti odpovídali na soustavu otázek v dotaznících. Důležitou podmínkou bylo ale to, že dotazník musel být vyplněný úplně. A to splnilo jen 78 respondentů. Proto tedy studie vychází jen ze 78 plně vyplněných dotazníků majitelů psů a koček.

Vyplnit celý dotazník dokáže jen člověk, který si se svým zvířetem chemoterapií skutečně prošel.

Ze samotných otázek vyplývá, že studie se opravdu mohl zúčastnit jen člověk, který opravdu se svým zvířetem chemoterapii podstoupil. Právě proto bylo velmi důležitou podmínkou pro zahrnutí do studie to, aby dotazníky byly vyplněny celkově. 

Výsledky – Co chovatelé od chemoterapie očekávají?

Všichni respondenti uvedli, že očekávají, že po chemoterapii se prodlouží život jejich mazlíčků. 

72 % z těchto respondentů očekává, že chemoterapie prodlouží život jejich zvířat až o jeden rok.

Není tedy překvapující, že 67% respondentů (52 z 78 ) by nezvolilo chemoterapii, pokud by jejich mazlíček žil jen další 3 měsíce po léčbě. 

Našli se i naprostí odpůrci chemoterapie, kteří patrně po negativních zkušenostech z humánní medicíny zásadně nesouhlasí s chemoterapií u zvířat a považují ji za neetickou. Někteří dokonce uváděli tvrzení že rakovina je menší zlo, než chemoterapie.

Z dalších odpovědí pak vyplynulo, že respondenti vesměs očekávají, že po léčbě chemoterapií budou jejich zvířata méně aktivní, méně hraví, že budou více spát a celkově se kvalita jejich života zhorší. Pokud by se ale tyto vedlejší příznaky chemoterapie na zvířeti objevovaly příliš často, jsou hodnoceny jako nepřijatelné i přes případné přínosy chemoterapie.

Zvracení bylo pak udáno jako přijatelný vedlejší efekt léčby, zatímco nechuť k jídlu, úbytek na vázedeprese byly vyhodnoceny jako nepřijatelné.

Co nám tedy studie oznamuje?

Jednoduše to, že kvalita života byla sice pro respondenty zásadní. Sami totiž uvedli v dotazech kvalitu života jako prioritu pro své zvíře, tedy nadřazenou nad prodloužením života.

Jenže navzdory takto vyjádřeným prioritám délka života se zdála pro ně být stejně důležitým kritériem.

Délka života byla prostě pro respondenty v jiných otázkách zcela zásadní.

Z toho vyplývá, že kvalita života domácích zvířat je pro majitele těžko definovatelný parametrlidé prostě nedokážou přesně definovat, co přesně kvalita života pro jejich zvíře znamená.

Majitelé jsou zkrátka dobře vnímaví ke klinickým změnám, protože klinické projevy, jako je frekvence dechů, frekvence tepů nebo teplota jsou parametry lehce změřitelné. Stejně jako délka života.

Ale k signálům, které doprovázejí sníženou kvalitu života, jsou majitelé už méně vnímaví, protože hodnotit to jak se pes cítí, je těžší a navíc je to zkreslené subjektivní představou o pocitu šťastného života.

I když nemůžeme přesně vědět, jestli se naše zvíře cítí po chemoterapii dobře či špatně, udělejme to tak, abychom stavěli kvalitu života vždy na první místo.

Nastavme vnímání chemoterapie u zvířat do zcela odlišného úhlu, než je tomu při vnímání chemoterapie u lidí. Ostatně v předešlém rozhovoru s paní doktorkou Teplou o chemoterapii jste sami slyšeli, že chemoterapie nezpůsobuje u psů a koček tak závažné problémy jako u lidí.

V lidské medicíně je hlavní důraz kladen na záchranu života a na vyléčení stavu.

Ve veterinární medicíně chemoterapie, stejně jako ostatní onkologické metody léčby, nemá za jediný cíl pacienta definitivně vyléčit, ale umožnit v první řadě pacientovi plnohodnotný život.


Doufám, že jste si z uplynulého seriálu odnesli nové poznatky, které Vás nasměrují při řešení onkologického problému u svého zvířete tím správným směrem. 

Pokud se Vám článek líbil a něco Vám i přinesl, sdílejte dole na facebooku přes modrou ikonku – Sdílet, nebo klikněte – To se mi líbí.

Překvapilo Vás něco? Pište do komentářů na facebooku nebo přímo mě kliknutím na tento odkaz ››.

Díky.

Přeji Vám a Vašim čtyřnohým přátelům hodně zdraví.

                   Jan Hnulík

Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku