V. díl miniseriálu Terapie nádorových onemocnění

Chemoterapie

Dostáváme se ke třetí metodě onkologické léčby – k chemoterapii. Mnoho lidí má tento pojem spojený s onkologicky nemocnými v lidské medicíně. A stejně tak mnoho lidí třeba ani nezná přesný význam toho slova.

V následujícím rozhovoru s MVDr. Vladimírou Teplou, členkou lékařského týmu veterinární kliniky HKvet s.r.o. v Hradci Králové (https://www.hkvet.cz/), se pokusíme objasnit nejzákladnější otázky týkající se chemoterapie u zvířat.

S Vlaďkou se známe od školy a mnoho let vzájemně spolupracujeme.

Mé otázky budou jako vždy modré, odpovědi MVDr. Teplé potom černé, případně důležitá slova budou zvýrazněná černě, červeně, nebo touto barvou. 


  1. Slovo chemoterapie nahání laické veřejnosti hrůzu a asi každý si tento pojem spojuje s léčbou závažného onkologického problému.

 

      Můžeme si, Vlaďko, tento výraz vysvětlit?

Obecně si můžeme říci, že jakýkoliv onkologický problém vyvolává pocit hrůzy.

A proto je velmi důležité znát všechna pro a proti jednotlivých druhů léčby nádorového onemocnění.

Vzhledem k tomu, že bojujeme s velkým a nebezpečným nepřítelem potřebujeme účinné zbraně a ty, pokud nejsou používány odborníky, dokážou být potencionálně velmi nebezpečné.

Chemoterapie je metoda léčby nádorových onemocnění, kdy pomocí chemických látek přírodního nebo syntetického původu, tzv. chemoterapeutiky (cytostatiky), se tlumí růst nádorových buněk v organismu.

Chemoterapeutika (cytostatika) poškozují či zcela ničí rychle rostoucí buňky, tedy buňky nádorové, ale bohužel také buňky epitelu střev, buňky kostní dřeně, pohlavní buňky a u lidí i buňky vlasových kořínků. To jsou všechno buňky, které se v organismu rychle potřebují dělit.

Chemoterapie je používána buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými druhy léčby- chirurgie, radioterapie, imunoterapie atd.

Princip působení cytostatik spočívá ve schopnosti některých látek zastavit růst a množení rakovinových buněk. Intenzita usmrcování stoupá s rychlostí růstu buněk a také se zvyšující se dávkou chemoterapeutika.

Působí na základě narušení buněčného dělení. Různá chemoterapeutika působí na různé fáze buněčného dělení a liší se od sebe i tím, jak to dělají.  Jedná se vesměs o chemické procesy, které naruší strukturu DNA.

  2. Z toho, že teď už víme, jak fungují chemoterapeutika, logicky vyplývají nežádoucí účinky pro samotného pacienta. Můžeme si v rychlosti shrnout, jaké nežádoucí projevy s sebou nese typická chemoterapie?

Jak jsem již řekla, chemoterapie je účinná zbraň, ale je potřeba s ní umět zacházet.

Ve veterinární medicíně nám vždy jde o kvalitu života pacienta. Snažíme se maximálně prodloužit kvalitní život a to i za předpokladu, že zvířátko je v léčbě chemoterapeutiky.

Jak jsem již zmínila výše, chemoterapie není selektivní metoda léčby, tedy neničí jen nádorové buňky, ale všechny rychle rostoucí buňky-buňky střev, kostní dřeně, pohlavní buňky a vlasové (chlupové) kořínky.  Od toho se i odvíjí nejčastější nežádoucí účinky chemoterapeutik.  Jedná se především o gastrointestinální problémy-průjem, zvracení. Dále o útlum krvetvorby, snížení počtu červených a bílých krvinek a tím následně vyšší náchylnost k infekcím. Neplodnost a vypadávaní vlasů. Vypadávání vlasů je tedy většinou problém u lidí, u zvířat se s tímto jevem setkáváme zřídka

Další nežádoucí účinky mohou být spojeny s  aplikací dané látky do žíly.  Například zánětlivá reakce v místě aplikace léčiv. Tyto nežádoucí účinky se objevují velmi zřídka a snažíme se jim předcházet. Mezi méně časté nežádoucí účinky patří toxický vliv určitých látek na srdeční sval a na nervovou soustavu. Opět se dá těmto nežádoucím účinkům předcházet.

  3. Je ohrožen i člověk, který o takového pacienta pečuje? Jak je možné se chránit?

Při dodržování základních zásad, člověk prakticky není ohrožen.  První riziko minimalizujeme tím, že klient většinou není u aplikace chemoterapeutické dávky.  Dále většina látek se z těla pacienta vyloučí během 48-72 hod. Vylučují se převážně močí, trusem, malé množství chemoterapeutik je i ve slinách.  Pokud je člověk naprosto zdravý, nemůže být ohrožen.

Ohroženými jsou lidé, kteří sami podstupují onkologickou léčbu či jsou onkologicky nemocní a malé děti v jedné domácnostiV tomto případě léčbu nedoporučuji.  Mezi základní zásady ovšem patří:

 • nemanipulovat holou rukou s trusem a močí,
 • minimalizovat užší kontakt – například spaní ve společné posteli minimálně po dobu vylučování chemoterapeutika z těla zvířete a 
 • po kontaktu se zvířátkem dodržovat základní hygienické návyky. 

  4. Jak tedy ve srovnání se člověkem snášejí chemoterapii psi a jak kočky?

Obecně lze říci a to bych chtěla zdůraznit, že čtyřnozí pacienti snášejí tento typ léčby mnohem lépe než lidé. Chemoterapii lidí a zvířat nelze jednoduše srovnávat. Ve veterinární medicíně používáme zcela jiné dávkování chemoterapeutik a léčba je méně agresivní než u lidí. Dále se většině příznaků dá velmi dobře předcházet. Pokud již víme, že pacient daný lék hůře snáší, lze aplikovat před zahájením terapie léky, které nežádoucí účinky ve většině případů zcela potlačí nebo velmi zmírní. Často mi lidé říkají, jaký životabudič na klinice zvířátku podáváme, že je mnohem aktivnější a veselejší. Někteří pacienti k nám dokonce chodí již jako domů, pokud léčba trvá dlouho a u některých onemocnění to může být i roky. Sami po příchodu na kliniku zamíří do „svého „ kotce a tam čekají na svůj lék.  Toto se týká především psů.

Kočky mají obdobné nežádoucí účinky, ale vzhledem k jejich povaze je u nich aplikace léčiv spojená s větší mírou stresu. Na klinice to řešíme samostatnou místností, kde jsou aplikovány feromonové přípravky. Velmi neklidná zvířátka lze mírně sedovat na aplikaci.

  5. Jak chemoterapie u vás na klinice probíhá? Je třeba, aby majitel zvířete byl celou dobu s ním?

U nás na klinice je majitel se zvířátkem objednán na určitou hodinu. Snažíme se tím minimalizovat stres. Před samotnou aplikací chemoterapeutika proběhne kontrola zdravotního stavu a kanylace spojená s odběrem krve. Zde především sledujeme negativní účinky látek na krvetvorbu.  Pokud všechny testy jsou v pořádku, zvířátko si od majitelů přebíráme. Pokud testy nedopadnou dobře, chemoterapie se většinou odkládá o týden. Pacient je dále odveden na místo, kde probíhá terapie.  Látky se podávají přímo do žíly nebo ve formě infuze. Majitel u podávání chemoterapeutik většinou není. Ihned po ukončení léčby majitelům voláme a ti si pro zvířátko opět přijdou.

  6. Je nějaká možnost aplikovat chemoterapeutikum jen do cílové (nádorem postižené) tkáně?

Chemoterapie je obecně určena pro systémová nádorová onemocnění a pro léčbu metastáz

Lokalizované nádory se většinou řeší účinnějšími a méně agresivními metodami, které zajišťují větší lokální kontrolu nádorového onemocnění.  Jedná se především o chirurgii či radioterapii.

Ale abych úplně odpověděla na tvou otázku, je to možné.  V humánní medicíně se někdy používají lokální masti s chemoterapeutickou látkou nebo a to i ve veterinární medicíně se dají některé látky aplikovat přímo do nádorové masy nebo do dutiny břišní či hrudní. Je zde snaha minimalizovat nežádoucí účinky a maximalizovat působení cytostatika.

  7. Pacientům, kteří prodělali radioterapii nebo chirurgický zákrok, se dává chemoterapie (tzv. přídatná chemoterapie) z důvodu zničení metastáz a celkového zaštítění celé léčby.

      Jak se liší tedy od chemoterapie celkové, kdy cílem je zničit jak metastázy, tak primární tumor v těle?

Primární konvenční chemoterapie, tedy chemoterapie celková se používá u pacientů se systémovým onemocněním nebo metastazujícím onemocněním. Jejím cílem je potlačení růstu tumoru a prevence případných metastáz. Nejčastěji se používá u hematonkologických onemocnění- lymfom, leukémie. Cílem u těchto onemocnění je dosažení úplného vyléčení nebo potlačení onemocnění na delší dobu.

Přídatná – adjuvantní chemoterapie  je doplňková léčba. Samotný nádor se řeší pomocí chirurgie nebo radioterapie a chemoterapie se používá na potlačení metastáz. Nádory, které odstraníme chirurgií nebo radioterapií, mohou mít tendenci k tvorbě metastáz. To se dozvíme z histologického vyšetření, které je nutné provést vždy, abychom odhalili případnou tendenci k jejich tvorbě. Metody zobrazovací diagnostiky např. rentgen, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance totiž nejsou vždy 100% přesné k odhalování metastáz.  Jen díky histologickému vyšetření vyoperovaného nádoru dokážeme předvídat, že daný typ nádoru bude s největší pravděpodobností tvořit metastázy. V tom případě přijde na řadu chemoterapie, která má za úkol tyto případné metastázy zničit.   

  8. Paliativní chirurgii, paliativní radioterapii jsme si už vysvětlili. Nedokážu si ale moc představit paliativní chemoterapii, jakož to terapii zaměřenou jen k potlačení příznaků, které vyvolává tumor. Jejím cílem je zachování kvality života.

      Jak tomu rozumět, když chemoterapeutika jsou zdrojem tolika nežádoucích účinků?

 Jak jsi správně řekl, paliativní chemoterapie se používá k zachování kvality života a to na co nejdelší dobu. Jedná se především o ulevení od bolesti a o potlačení klinických příznaků u pacientů s nádorem, který nelze chirurgicky odstranit a hlavně, lze touto léčbou docílit zpomalení růstu metastáz. Dále se používá u pacientů, kteří mají další zdravotní problémy a u kterých nelze použít standardní postupy. Tím, že touto chemoterapií třeba jen zmenšíme nádor, můžeme docílit ulevení od některých příznaků. Například samotným potlačením růstu nádoru se snižuje v těle i množství látek vylučovaných tumorem a tím může dojít ke snížení bolesti a případně i zánětlivých změn a dalších komplikací, které nádor v těle vyvolává. Vše musí probíhat tak, aby pacient z léčby profitoval a ne naopak. Každá takováto chemoterapie je šitá na míru konkrétnímu pacientovi.

  9. V poslední době se hodně mluví o tzv. metronomické chemoterapii. O co vlastně jde?

Metronomická chemoterapie je druh protinádorové léčby, kdy se používají sice chemoterapeutika, ale nefunguje na stejném principu jako konvenční chemoterapie. Dávky chemoterapeutik jsou velmi malénedokážou přímo zabít nádorovou buňku, ale paradoxně stimulují vlastní imunitní systém k boji proti nádoru aktivací buněčné imunity. Dále zabraňují tvorbě nových cév, které každý nádor potřebuje ke svému růstu. To, že se používají nízké dávky chemoterapeutik, je zákonitě spojeno s nižšími negativními účinky těchto léků. Metronomická chemoterapie je indikována u některých typů nádorových onemocnění, kde i podle mých zkušeností funguje velmi dobře. Lze ji také dobře využít k paliativní léčbě nádorových onemocnění a tím ke zlepšení kvality života pacienta. Také nevyžaduje přítomnost pacienta na klinice. Aplikace léčiv probíhá v domácím prostředí a pacienti chodí do ordinace jen na pravidelné kontroly krve a moči.

……………………….

Z mých otázek a z odpovědí paní doktorky Teplé je teď už jasné, že chemoterapie u lidí a zvířat se navzájem liší. Oproti našim zvířecím kamarádům jsou používané dávky u lidí více devastující na organismus, protože cílem léčby lidí je úplné vyléčení za každou cenu. U zvířat máme několik typů, několik strategií chcete-li, jak s onkologickým problémem naložit.

Snad to ve Vás nezanechalo deprimující myšlenky. Jestli ano, nejste v tom sami. Příště se totiž podíváme, jak lidé ve světě reagují a jak hodnotí chemoterapii u zvířat.

Pokud se Vám článek líbil a něco Vám i přinesl, sdílejte dole na facebooku přes modrou ikonkuSdílet, nebo klikněte – To se mi líbí.

Překvapilo Vás něco? Pište do komentářů na facebooku nebo přímo mě kliknutím na tento odkaz ››.

Díky.

Přeji Vám a Vašim čtyřnohým přátelům hodně zdraví.

Jan Hnulík

Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku