Pyometra a související onemocnění – 4. díl

Pyometra a související onemocnění – 4. díl miniseriálu o nejčastějších problémech pohlavního ústrojí fen, psů a koček.

O okolnostech vzniku pyometry jsme si už začali povídat v druhém díle naší minisérie, která se věnuje problémům zdraví v oblasti reprodukčních orgánů, konkrétně v díle s názvem „Výhody a nevýhody preventivní kastrace fen.

Pyometra je výraz pro nahromadění hnisu v děloze. Jde o hnisavý zánět dělohy. Děloha při tomto zánětu může být doslova přeplněná hnisem, že často hrozí její ruptura. V takovém případě je to akutní a život ohrožující stav, který vyžaduje operační zásah!

To je důvod, proč se věnuji znovu tomuto tématu v našem miniseriálu.

Chci poukázat, jak rychlé, jednoduché a spolehlivé je toto onemocnění diagnostikovat.

S rychlou diagnostikou se dostaneme ke včasné záchraně nejen zdraví, ale mnohdy i života fenky.

V první řadě, je-li k dispozici ultrazvuk, není pro veterináře nic jednoduššího, než fenu podezřelou z pyometry vyšetřit ultrazvukem a zjistit, jak vypadá děloha.

Anamnéza feny podezřelé z pyometry je obvykle podobná:

 • Pyometra se typicky objevuje u starších fen,
 • vyskytuje se většinou v době asi 1 – 2 měsíce po hárání,
 • fena projevuje zvýšené pití a močení
 • a další známky nadcházející celkové sepse (apatie – nezájem o okolí, anorexie – nežere).

V případě výtoku sekretu z pochvy a s  odpovídající anamnézou není na co čekat a ultrazvukem lze okamžitě zjistit a potvrdit pyometru bez nutnosti dalšího vyšetřování.

Ultrazvuk je nejefektivnější, nejrychlejší a bezbolestná metoda jak zjistit, potvrdit nebo vyloučit pyometru.

Jen velmi stručně, co je ultrazvuk:

Ultrazvuk je diagnostický přístroj, který vysílá zvukové vlny vysoké frekvence. Zvukové vlny jsou vysílány sondou a šíří se vyšetřovanými tkáněmi podle různé hustoty a obsahu tekutiny ve tkáni.

Čím více obsahuje tkáň tekutiny, tím lépe tkání vlny zvuku pronikají a není jejich průchod nijak brzděn, omezen, vychýlen nebo dokonce zastavenodražen zpět jako v případě velmi hutných tkání např. kosti.

Při zpětném odrazu jsou opět zvukové vlny sondou zachyceny.  Sonda funguje zároveň jako vysílač i přijímač ultrazvukových vln.

Počítač přijaté údaje zpracuje a vyhodnotí je přímo na obrazovce. Výsledkem je obraz, kdy jakákoliv tekutina se jeví černě a naopak kost, kámen (močový, ledvinový, cizí těleso ve střevech apod.) jsou na ultrazvuku bílé a mají svůj charakteristický obraz. Stejně tak i vzduch se zobrazuje svým typickým projevem.

Ultrazvuk nám jednoduše řečeno zobrazuje všechny tkáně podle toho, jak v sobě tyto orgány obsahují tekutiny.

Proč pyometra vznikne?

Pyometra je úzce spjatá s pohlavním cyklem (háráním) feny. Většina fen hárá 2 x ročně. Na jaře a na podzim. Severská plemena jako sibiřský husky nebo malamut většinou jen 1 x ročně.

Děloha se změní v době hárání tak, že vlivem hormonů děložní stěna zesílížlázky v děložní stěně produkují větší množství sekretu než v době anestru (období mezi háráním). Sekret produkovaný žlázkami v děložní stěně je potřebný pro zahnízdění oplozeného vajíčka.

Zvýšenou produkci sekretu vykazují samozřejmě i žlázy v ostatních částech pohlavního aparátu. Například žlázky v pochvě a my pozorujeme v době hárání mimo jiné výtok z pochvy.

Hojné množství sekretu jak v děloze, tak i v pochvě je vhodným prostředím pro množení baktérií.

Baktérie různého druhu se nacházejí všude na kůži a samozřejmě na zevních pohlavních orgánech jak feny, tak psa. Tak se infikuje děloha a za určitých okolností vzniká zánět dělohy a následně pyometra.

Pyometra se typicky objevuje  v období  1 -2 měsíců po hárání.

Co s pyometrou?

Podle závažnosti náplně dělohy se zhodnotí akutnost operace, při které se vyjímá nemocná děloha i s oběma vaječníky (tzv. ovarihysterektomie)

Rizikovými faktory neodkladné operace jsou :

 • uzavřený typ pyometry (hnis z feny neodtéká, je uzavřen krčkem dělohy a hrozí ruptura dělohy)
 • velká náplň a současně tenká stěna dělohy (méně jak 3 mm – hrozí ruptura dělohy)
 • fena v septickém stavu (klinicky + laboratorně potvrzená sepse)

Pouze v případech s mírnějším průběhem a u chovných fen je možné pokusit se o medikamentózní terapii složenou z aplikace antibiotik a hormonů. Zde je ale vysoká pravděpodobnost vzniku pyometry po dalším hárání.

Velmi častým přídavným onemocněním, které často bývá i samotnou příčinou pyometry je tzv. cystická hyperplazie endometria. Toto onemocnění je tak spjaté s pyometrou, že se hovoří o komplexu pyometra – glandulární cystická hyperplazie endometria.

O co jde?

Stěna dělohy obsahuje značné množství drobných žlázek, které produkují množství sekretu. Během pohlavního cyklu fen pod vlivem hormonů jsou tyto žlázky aktivovány ke zvýšené produkci sekretu.

Nadměrnou produkcí jsou vývody těchto žláz zahlceny a začnou se tvořit jaké-si měchýřky – cysty s obsahem sekretu těchto žláz. Obsah těchto cyst je velmi náchylný k infekci. K té může dojít přes děložní krček z prostředí vagíny. Rozvíjí se bakteriální infekce a vznikne pyometra – hnisavý zánět dělohy.

Vznik cystické hyperplazie endometria byl prokázán v souvislosti s progesteronem.

Studiemi bylo potvrzeno, že:

 • Cystická hyperplazie endometria vzniká v době, kdy vaječníky produkují progesteron.
 • Jakmile se vaječníky odstraní (ovariektomie), progesteron nemůže být vaječníky produkován a k tomuto onemocnění nedochází.
 • Experimentálním podáváním progesteronu se dokázalo cystickou hyperplazii endometria dělohy vyvolat.

Prokázaná souvislost s progesteronem je pro veterináře významná informace.

Dříve totiž byla při preventivní kastraci rutinně odnímána feně spolu s vaječníky také děloha právě kvůli obavám spojenými s cystickou hyperplazií endometria.

Z nynějších studií tedy vyplývá, že při preventivní kastraci stačí odejmout jen vaječníky (ovariektomie) a dělohu lze u feny ponechat.

Operační zákrok je tak méně invazivní a rekonvalescence feny je snazší.

Připomínám pohlavní ústrojí feny:

Cystická hyperplazie endometria

nákres cystické hyperplazie dělohy

Pyometra

pyometra a její zobrazení na ultrazvuku (schema zobrazení pyometry ultrazvukem

Zde se podívejte na několik typických případů z praxe.

1. pacient: svatobernardský pes, fena, 4 roky

anamnéza: apatie, zvýšené pití, zvýšené močení, bez výtoku z pochvy

 nález – děloha – masivně rozšířená 4,4 x 3,94 cm; hypoechogenní (tmavá) náplň

sono snímek pyometra

USG pyometra

Závěr USG vyšetření: Akutní pyometra vyžadující neodkladnou chirurgickou intervenci.

2.pacient: čivava, fena, 5 let,

anamnéza: 14 dní výtok z pochvy, silná obezita

nález -děloha –  rozšířená; hypoechogenní náplň 1,21 cm; stěna obsahuje množství cyst

cyst.hyperpl. endometria + pyometra

snímek USG + popis + ilustrace cyst.hyperpl. endom.

USG foto cysty dělohy

Závěr USG vyšetření: Pyometra+cystická hyperplazie endometria.

3. pacient: zlatý retrívr, fena, 8 let

anamnéza: hlenovitý výtok pochvy, hárala před 2 měs.

děloha celkově zesílená – 2,22 cm, z toho – hypoechogenní náplň 0,86 cm,tloušťka stěny – 0,64 cm

foto + ilustrace+ popis cystické hyperplazie endometria

uvnitř děložní stěny přítomny cysty vel 0,42 x 0,66 cm

snímek cyst dělohy

děloha měřena v jiném místě – děložná stěna jen 3,4 mm!!!, náplň 9,4 mm

postiženy jsou oba děložní rohy

postiženy oba děložní rohy

Závěr USG vyšetření: Pyometra v kombinaci s cystickou glandulární hyperplazií.

 • náplň dělohy až 1,2 cm
 • tloušťka stěny dělohy v různých místech (6,4 mm; 4,1 mm; 4,9 mm; ale i 3,4 mm !)

 Operace proběhla následující den po potvrzení pyometry USG.

Snímek znázorňuje hnisem naplněný děložní roh, který se tak podobá klobáse.

Normální tloušťka zdravé dělohy feny zlatého retrívra je přibližně stejná jako tloušťka prstu dospělého člověka.

operace:: děložní roh naplněný hnisem

Na snímku je znázorněna kompletní vyoperovaná děloha (pravý i levý děložní roh) i s vaječníky.

vyoperovaná pyometra, snímek dělohy postižené pyometrou

Důvodem sepsání této kapitoly je informovat všechny chovatele a majitele fen, aby zejména v době 1 – 2 měsíce po hárání sledovali své fenky a všímali si podezřelých příznaků:

 • výtok z pochvy,
 • zvýšené pití,
 • zvýšené močení,
 • apatie (netečnost),
 • anorexie (fena nežere).

Příště nás čeká onemocnění pohlavního aparátu koček.

Pokud se Vám článek líbil a něco Vám i přinesl, sdílejte dole na facebooku přes modrou ikonku – Sdílet, nebo klikněte – To se mi líbí.

Pokud byste měli jakékoli otázky, využijte odkazu zde <<.

MVDr. Jan Hnulík

Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku