Proč se u veterináře ptát na cytologii?

Podívejte se na video

Máte doma psa nebo kočku?

Chodíte na pravidelné očkování?

To, že je nutné psa nebo kočku očkovat, to je normální, že?

O nutnosti vakcinovat každý ví.

Ale jako je podstatné podstatné pro prevenci zdraví OČKOVÁNÍ, stejně tak pro zachování zdraví jsou důležité ZNALOSTI nebo chcete-li povědomí o nádorech.

NÁDORY U ZVÍŘAT JSOU DALEKO ČASTĚJŠÍ, NEŽ U LIDÍ

Prostě byste měli minimálně vědět:

 1. kde nádory hledat,
 2. jak se projevují,
 3. co způsobují a 
 4. jak na ně lze šikovně přijít.

Je zásadní nečekat, až se divná bulka nebo útvar projeví. Nebo je dokonce mazat mastmi a doufat, že nám zmizí.

Je nutné takovou bulku nechat vyšetřit.

Chci Vás ubezpečit, že metoda, která je rychlá, levná, minimálně invazivní a poměrně vysoce průkazná existuje.

Tou metodou je cytologie.

Dříve než se dozvíte, co to cytologie vůbec je, zhlédněte video, kde pochopíte, proč je cytologie tak důležitá pro včasné odhalení kožních nádorů zejména u psa.

Podívejte se zde ›› Proč se u veterináře ptát na cytologii?

Co je tedy CYTOLOGIE?

Cytologie (cytologické vyšetření) je vyšetření buněk.

K provedení této metody je nejčastěji potřeba několika vpichů injekční jehly do vyšetřovaného novotvaru. Po vpichu a nasátí buněk do jehly je vzorek vyfouknut na sklíčko a buňky jsou k dispozici pro obarvení.

Jakmile je vzorek obarven, je možné ho ihned pod mikroskopem vyšetřit. V materiálu na sklíčku se hledají známky zánětu a krom toho jsou nasáté buňky hodnoceny podle toho, ke které tkáni patří. V buňkách se pak sledují známky nádorového bujení.

Výhoda cytologického vyšetření je v tom, že odběr vzorku je snadný a rychlý, většinou bez nutnosti zvíře uspávat nebo sedovat. Výsledek je známý do několika minut.  Je to zákrok minimálně invazivní a rychlý.

Nevýhoda cytologického vyšetření je ale v tom, že odebrané buňky nemusí úplně reprezentovat probíhající proces. Výsledek vyšetření určují jen zachycené buňky.

Pokud tedy není vpichem zasažena přímo nádorová tkáň, bude výsledek negativní. Proto se většinou odebírá několik vzorků z různých míst (několik vpichů). Tím se snažíme tuto nevýhodu alespoň částečně potlačit.

Další nevýhodou, kterou již minimalizovat nelze, je to, že u nádorů, které jsou tvořeny z buněk pojivové tkáně (např. tuk, vazivo, šlachy, kost, chrupavka, cévy) a z buněk žláznaté tkáně (např. mléčná žláza), nelze jednoznačně vyloučit maligní proces a potvrdit tak neškodný benigní proces.

Ve žlázách a v pojivové tkáni se často vykytují známky bujení buněk a to i v případě nezhoubných a neškodných procesů. Proto není možné hodnotit takové buňky cytologií.

Jestliže cytologie ukazuje, že buňky jsou z pojivové nebo žláznaté tkáně, doporučuje se histologické vyšetření, kdy je hodnocena celá odebraná tkáň.  K tomu, aby se dalo provést histologické vyšetření, je potřeba celý útvar odejmout. Jde tedy už o chirurgický výkon spojený s anestézií.

Vždy se volí takový typ vyšetření, který poskytne co nejvíce informací při co nejmenším zatížení zvířete.

Proč je cytologie tak úspěšná při diagnostice kožních tumorů jsme si vysvětlili ve videu. Většinu povrchových nádorů psů tvoří ty nádory, u kterých se cytologií málo kdy spleteme.

Když se podíváme na četnost výskytu jednotlivých druhů tumorů na kůži, jednoznačně vedou ty tumory, které lze s jistotou diagnostikovat jen cytologií. Jsou označeny červeným rámečkem.

tabulka nejčastějších nádorů kůže u psa

U psa vidíme, že podle této tabulky, je nejčastějším kožním tumorem histiocytom, perianální adenom, mastocytom, lipom a melanom.

Perianální adenom se ale vyskytuje jen výhradně u konečníku, takže celkově mezi nádory kůže s ním nemůžeme počítat.

Všechny tyto nádory jsou velmi odlišné typy nádorů, protože každý z nich je tvořen jinou tkání. Mají rozdílnou agresivitu (některé jsou benigní, tj. nejsou nebezpečné, jiné maligní, tj. zhoubné).

Maligní  –  proces, který se vyznačuje výrazně agresivním růstem, ničením okolní tkáně, zakládáním dceřiných ložisek (metastáz) v jiných orgánech a celkovým vyčerpáním celého organismu.

Benigní  – proces, který se vyznačuje omezeným růstem, neničí okolní tkáně, zůstává ohraničen, nezakládá další ložiska metastázy.

Některé benigní nádory mají i své maligní formy a některé maligní tumory mají zase své benigní formy. Proto uvádím v tabulce benigní/maligní tak, jak se „ většinou“ tyto nádory chovají.

Ale jak už jste viděli ve videu, skoro všechny nádory kůže psů mají jednu velmi důležitou vlastnost společnou.

Jsou cytologií velmi dobře rozpoznatelné a lze je snadno odhalit právě jednoduchým vpichem a nasátím buněk do jehly nebo otiskem na sklíčko.

I když budeme srovnávat četnost výskytu jednotlivých tumorů v různých lokalitách těla, stále budeme nejčastěji nacházet jen ty tumory, které cytologií lze snadno diagnostikovat.

Takže zde jsou tumory kůže v různých oblastech těla.

 V ČERVENÝCH RÁMEČCÍCH JSOU TUMORY, KTERÉ LZE POTVRDIT CYTOLOGICKÝM VYŠETŘENÍM.

tabulka nejčastějších nádorů hlavy u psa

tabulka nejčastějších nádorů končetin u psa

tabulka nejčastějších nádorů chodidel u psa

tabulka nejčastějších nádorů prstů a drápů u psa

KOČKY

U koček je situace jiná. Většinu častých nádorů totiž tvoří různé sarkomy a karcinomy, tj. tumory, které nelze přesně identifikovat pouze cytologií.

Ve většině případů se jedná o nádory maligní, kdy je nutné tyto tumory chirurgicky odstranit a vzorek odebraného nádoru zaslat na histologické vyšetření, aby bylo možné předvídat, o jak závažný tumor jde.

tabulka nejčastějších nádorů kůže u kočky

U koček se tedy může zdát, že cytologické vyšetření není příliš vypovídající. Ale opak je pravdou, protože ne každý nárůstek, boulička nebo novotvar je nádor. Mnoho výrůstků nebo vytvářející se bouličky na těle nejsou nádory. Mohou to být abscesy, hematomy, dutinky různých sekretů, reakce těla na infekční i neinfekční částice. Úkolem cytologického vyšetření je identifikovat tyto útvary a bouličky a rozlišit nádory od jiných procesů. Takovým bonusem je pro psy to, že většinu kožních nádorů lze cytologií přímo specifikovat. U koček to tak jednoznačně určit cytologií nejde, ale cytologií lze alespoň nastínit závažnost tumoru.

V tabulce je vyjádřená přibližně stejná četnost několika nádorů. Na prvním místě v četnosti výskytu je uváděn tumor bazálních buněk, mastocytom, fibrosarkom a karcinom skvamózního epitelu.

Z těchto kožních tumorů lze cytologií spolehlivě diagnostikovat pouze tumory označené v červeném rámečku.

V praxi jsem se u koček spíše setkal s postvakcinačními fibrosarkomy, kožními lymfomy a karcinomy skvamózního epitelu.

Na ostatních částech těla (nohy, prsty, drápy)vesměs nelze cytologií vesměs nelze přímo diagnostikovat.

Některé lze je cytologií jen vyloučit.

V tabulkách jsou opět červeně označeny tumory, které lze cytologií spolehlivě diagnostikovat.

tabulka nejčastějších nádorů chodidel u kočky

tabulka nejčastějších nádorů prstů a drápů u kočky

V e-booku Vám přiblížím všechny potřebné informace k nádorovým onemocněním postihujícími tlamu a nos včetně celé dutiny nosu. Chcete-li, nahlédněte zde >>.

Popisuji zde typické a nejčastější maligní nádory vyskytující se v těchto místech. Dozvíte se, jak často a které zhoubné nádory se vyskytují u psů a které zase u koček. U jednotlivých novotvarů vysvětluji, jak velké hrozí nebezpečí, jak jednoduché nebo naopak obtížné je takový nádor identifikovat a jak snadné nebo těžké je ho vyléčit.  Ukazuji, jaké diagnostické kroky vedou k efektivnímu zjištění, jakým novotvarem zvíře trpí a mohlo se mu tak včas pomoci.

E-book je ke stažení po vyplnění objednávky zde >>.

 1. jak se projevují?
 2. jak vznikají?
 3. jak je odhalit co nejdříve?
 4. jak se jich zbavit?

Chcete-li, nahlédněte zde >>.

E-book je ke stažení po vyplnění objednávky zde >>.

 • V obou těchto e-boocích tak současně naleznete všechny nejčastější nádory nejen HLAVY, PRSTŮ a DRÁPŮ, ale vlastně celé KŮŽE, protože v těchto e-boocích popsané nádory jsou rovněž nejčastěji nalézanými maligními tumory na kůži psů a koček kdekoli na těle.
Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
Komentáře
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku