Jsem veterinární lékař a už řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Zároveň se zabývám cytologií - mikroskopickým hodnocením buněk odebraných z povrchových útvarů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé?

 

Jak jsem se k nádorům zvířat vůbec dostal ?

Vždy mne zajímaly biologické souvislosti přírody, stavba a funkce buněk, fyziologické a patologické fungování jednotlivých orgánů, mechanismus různých onemocnění a jejich důsledky na tělo a v neposlední řadě samozřejmě jejich terapie.

V roce 1999 jsem dokončil studium na Vysoké škole Veterinární a Farmaceutické v Brně. O pár měsíců později jsem nastoupil základní vojenskou službu. Po úraze při následné hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu i přesto, že jsem žádné zásadní zdravotní potíže nepociťoval. Možná právě proto jsem se bez ohledu na varování svých lékařů naplno věnoval oblíbené a vysněné profesi veterinárního lékaře malých zvířat.

Už v té době jsem ale cítil nutnost orientovat se raději na tu část veterinární praxe, jež bude možné v budoucnu vykonávat třeba i z invalidního vozíku, který mi moji lékaři předpovídali se zcela pevnou jistotou. Velmi mne proto zajímala vyšetření malých zvířat ultrazvukem, která jsou možná provádět jednak v sedě a pak také i bez jemné obratnosti v rukou, kterou jsem v té době měl ještě zachovanou.

Počátkem roku 2001 jsem nastoupil na veterinární kliniku v Hradci Králové. Na tomto pracovišti byly v oboru sonografie poskytovány služby s excelentními výsledky. Po dvou letech, kdy pracovní vytížení bylo již vzhledem k mému zdravotnímu stavu neúnosné, jsem musel dát za pravdu mým lékařům a zklidnit tempo života, opustit veterinární praxi a pracovat jako inspektor ve státní veterinární správě.

Byl jsem v relativním klidu s pevnou pracovní dobou, zdánlivě bez stresových podmínek, prostě přesně to pracovní vytížení, které mi lékaři doporučovali. Můj stav se na nějaký čas stabilizoval. Ale přesto jsem nebyl spokojený. Cítil jsem, že ztrácím kontakt s profesí, kterou jsem si vybral a vystudoval.

V té době jsem si řekl, že přeci nezahodím všechny své zkušenosti kvůli nemoci. Rozhodl jsem se, že si pořídím vlastní sonografický přístroj a budu se věnovat vyšetření malých zvířat.

Znovu jsem začal intenzivně studovat vyšetření ultrazvukem. Mohl jsem čerpat z odborné literatury, kterou se dalo již bez obtíží sehnat z internetových knihoven a obchodů. Musel jsem zprvu oprášit anglický jazyk, protože převážná část studijních materiálů byla dostupná pouze v angličtině. Potřebné praktické zkušenosti jsem měl z mého působení na veterinární klinice v Hradci Králové. Po absolvování četných sonografických kurzů a seminářů a po vyřízení potřebných povolení jsem se pustil do práce.

Pořízení prvního ultrazvuku mne vyšlo sice na dost veliké peníze a byl to krok, který by mi v té době určitě nikdo nedoporučoval. Naštěstí se ale našli lidé, kteří mi fandili a pomohli mi uvést mé sny do praxe. Opět jsem se mohl věnovat tomu, co mne naplňuje, co má smysl, i když jen po večerech a jen ve volném čase.

Jako každý veterinář jsem míval pro majitele zvířat různé zprávy. Veselé, když jsem potvrdil chtěnou březost jejich fenky nebo kočky nebo když jsem odhalil jednoznačné nálezy, které bylo možné vyřešit jednoduchým operačním zákrokem.

Stále častěji jsem však musel majitelům sdělovat neradostnou skutečnost, že se uvnitř nebo na povrchu těla jejich miláčků nachází cizorodý útvar.

S ohledem na možnosti řešení těchto nálezů a vzhledem k nutnosti sdělit majitelům prognózu pak současně u mne rostla potřeba vědět, co jsou vlastně tyto novotvary zač a jakého jsou původu. Vědět jak se rozšiřují a jak jsou nebezpečné. Začal jsem se zajímat o vznik nádorů obecně, jejich kategorizaci, o jejich původ.

S tím souvisí i další obor, kterému se věnuji a který pokládám za stěžejní při odhalování tumorů. Tím je moje oblíbená cytologie. Cytologické vyšetření je vyšetření buněk.

Je to výborná metoda v okamžiku, kdy je třeba zjistit, jaký proces v daném místě probíhá. Identifikace buněk a potažmo celého procesu v mikroskopickém preparátu, získaném pouhým vpichem do podezřelé masy je prostě skvělá věc!!!

Absolvoval jsem odborné semináře, podstoupil několik školení, nakoupil, přečetl a přeložil odbornou literaturu věnující se onkologii, cytologii a postupně zjistil, že většinu povrchových nádorů lze celkem snadno identifikovat a snadno také eliminovat jejich nepříznivé důsledky na zdraví, pokud jsou odhaleny včas.

Proto bych rád podal informace široké veřejnosti ve stravitelné podobě. Chtěl bych, aby chovatelé měli o těchto problémech povědomí a novotvary, kdekoli na těle zvířete nebyly brány na lehkou váhu.

 

Ve svých e-boocích, blogu, zkrátka na těchto webových stránkách poskytuji aktuální informace, které má veterinární medicína v současné době k dispozici.

Seznamuji ty chovatele, kteří mají zájem dozvědět se více o zdraví svých čtyřnohých kamarádů o skutečné povaze a nebezpečnosti některých nádorů. Chci dát lidem vědět, jaké mají možnosti, pomoci získat alespoň základní přehled o těchto nemocech, protože kdo jiný má hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé?

Kdekoho napadne, že to je přece práce veterinářů, ti za léčení berou od chovatelů peníze. Četnost těchto onemocnění však v poslední době, jak v populaci lidí, tak zvířat, rapidně roste. Proto je potřeba o těchto nemocech mluvit a seznamovat s nimi i širokou veřejnost, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a umožnit tak svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i majitelům tak umožnit i zvolení co nejekonomičtější cesty, jak se s těmito nemocemi vypořádat.

 

 

Absolvované odborné kurzy a semináře

 • CytoVet School, květen 2021- leden 2022; kurz cytologie - Hematologie - Dr.Kate Baker
 • CytoVet School, září - prosinec 2020; kurz cytologie - Dr.Kate Baker
 • X. Kardiologické dny, Boehringer Ingelheim, 19. 9. - 20. 9. 2020, Senohraby
 • Pokročilá ultrasonografie, Atomvet, 30. 11. 2019, Liberec
 • IX. Kardiologické dny Boehringer Ingelheim, 8. 6. 2019, Pecínov
 • Orální tumory psa a kočky, 07.12.2018, Brno
 • Vetmeeting 2018, Sonografie (pokročilé techniky), 22.09.2018, Seč
 • VIII. Kardiologické dny Boehringer Ingelheim, 09.06.2018 - 10.06.2018. Průhonice
 • PSS – portosystémové zkraty. Možnosti spolupráce mezi praktickými veterinárními lékaři a specializovanými pracovišti, 30.01.2018, webinář
 • Vetmeeting 2017, Kardiologie, KVL, 23.9-24.9. 2017, Seč
 • Základy EKG II., MVDr. Michal Fiedler, webinář, 6. 9 2017
 • Kardiologické dny, Boehringer Ingelheim, 3. 6 – 4. 6. 2017, Průhonice
 • Základy EKG,  MVDr. Michal Fiedler, webinář, 1. 5. 2017
 • Onkologický kongres – Kulatobuněčné tumory,ČAVLMZ, 7.10 – 9. 10. 2016, Brno
 • Kardiologické dny, Boehringer Ingelheim, 4. 6 – 5. 6 2016, Průhonice
 • Mastocytom psů, onkologický seminář, ČAVLMZ, 28. 11. 2015, Brno
 • Echokardiografický kurz III. , CHIRONAX, MVDr. Jiří Savara, MVDr. Michal Fiedler, 24. 5. 2015, Praha
 • Echokardiografický kurz II. , CHIRONAX, MVDr. Jiří Savara, MVDr. Michal Fiedler, 20. 9. 2014, Praha
 • Echokardiografický kurz I. , CHIRONAX, MVDr. Jiří Savara, MVDr. Michal Fiedler, 14. 12. 2013, Praha
 • Echokardiografický kurz II. , ATOMVET, MVDr. Karel Najman, 5. 10. 2013 Liberec
 • Echokardiografický kurz I. , ATOMVET, MVDr. Karel Najman, 7. 9. 2013 Liberec
 • Klinická sonografie dutiny břišní II., MVDr. Gabriela Zelinková, 25. 3. 2013, Jihlava
 • Echokardiografický kurz, 16. 1. 2013, 123 sonography Gesellschaft m.b.H, Vienna, Austria
 • Klinická sonografie dutiny břišní I., MVDr. Gabriela Zelinková, 7. 11. 2012, Jihlava
 • Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga, ČAVLMZ, 13. -14. 10. 2012, Hradec Králové
 • Mezinárodní kongres rentgenologie a klinické patologie, Mary Anna Thrall, DVM, MS, ACVP, Donald E. Thrall, DVM, MS, Ph.D, 9. - 10. 6. 2012, Brno
 • Jak zajistit a kontrolovat zabřeznutí a průběh gravidity, Dr. Schäfer Somi Sabine DVM Dipl ECAR, MVDr. Roman Vitásek, 6. 11. 2011, Brno
 • Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat, ČAVLMZ , 9-10. 10. 2010, Hradec Králové
 • Cytologický seminář, Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D., 14. 6. 2009, Hradec Králové

 

Komora veterinárních lékařů (KVL) č. 4170