Histiocytární onemocnění

  • Histiocytom
  • Langerhansova histiocytóza
  • Histiocytární sarkom
  • Reaktivní histiocytóza