Histiocytární onemocnění

  • Histiocytom
  • Histiocytóza z Langerhansových buněk
  • Reaktivní histiocytóza
  • Diseminovaný/lokální histiocytární sarkom 
  • Hemofagocytární histiocytární sarkom 
  • Progresivní histiocytóza