Histiocytom

1) pacient: pes; 4 roky, 30 kg, „ Tony“
anamnesticky:
pravá pánev.konč. oblast 5. prstu – tuhá hyperemická masa vel. cca 0,5 cm, výskyt evidován 1 týden

 

 

 

 

2) pacient: kokršpaněl, pes, 1 rok

anamnesticky:
levá strana hrudníku pod levou hrudní konč. – tuhá hyperemická masa vel. cca 0,5 cm, výskyt evidován 1 – 2 měs., mění velikost – zvětšuje se

 

 

 

3) pacient: pes; pointer; 1 rok;
anamnesticky: pravý pysk – tuhá hyperemická masa vel. cca 0,7 cm,
cytologicky: kulatobuněčná populace buněk – velké množství histiocytů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mastocytom

1) pacient: pes, jezevčík krátk.srst., 9 let,  
anamnesticky:  
na levé straně hrudníku za lopatkou, intradermální oválný útvar vel cca 2 cm, zjištěn majitelem před 2 měsíci,
palpačně – tuhoelastická konzist., dobře ohraničené, fixní v kůži, povrch kůže osrstěný   
USG útvaru: homogenní isoechogenní parenchym bez kavit
2) pacient: pes; 6,5 roku; výmar.ohař
anamnesticky:  
laterálně pravá slabina – květákovitý útvar vel. cca 0,5 cm, zjištěn majitelem před 6 měsíci, maj. popisován postupný růst útvaru; útvar pevně spojený s kůží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lymfom

pacient: zlatý retr.; fena; 9 let;
anamnesticky: generalizovaná lymfadenopatie; zvětš. bilaterálně – lnn.submad., lnn. popl., USG vyš. abdomenu – splenomegalie, hypoech. a zvětšené lnn.iliaci.

preparát z popliteální mízní uzliny

cytologicky: kulatobuněčný preparát- smíšená populace lymfocytů – převaha středních a velkých lymfocytů (cca do 80 % lymfocytů), neutrofily nacházeny v počtu cca do 5%

Histiocytom je benigní tumor vyskytující se u mladých psů (do 1 roku). U těchto mladých jedinců dochází později ke spontánní regresi a vymizení tohoto tumoru.

U starších psů se v případě histiocytomu očekává také regrese, ale tato diagnóza musí být potvrzena histologicky.


Tmafofialová granula vyplňují buňky mastocytů.

 

 

 

Mnohdy je množství granulí tak vysoký, že zastíní jádro mastocytu.

Mastocytom je kulatobuněčný nádor tvořený maligními mastocyty. Jedná se zpravidla o velmi maligní nádor.

Pro stanovení celkového rozšíření by mělo být provedeno cytol. vyšetření mízních uzlin pro stanovení případných metastáz, USG vyš.břicha, RTG vyšetření hrudníku.(stanovení STAGE) Na prvním místě je doporučována chirurgická excize s velmi širokými okraji (min. 3 cm, optimálně 5 cm, to se týká i hlouběji uložených fascií). Histologické vyšetření okrajů excize pro kontrolu kompletní excize a histologické vyšetření excidovaného tumoru pro určení stupně mitotické aktivity, stupně diferenciace mastocytů a stupně invazivnosti, tj. celkově určení stupně GRADE. Tento celkový postup vyšetření pacienta je doporučován odbornou literaturou. Zcela zásadní je ale kompletní excize s dostatečně širokými chirurgickými okraji.