Ája – příběh s dobrým koncem

Vážení milovníci psů, koček a příběhů s dobrými konci

Chci se s vámi podělit o velmi pěkný příběh se šťastným koncem. Navzdory velmi nepříznivé diagnóze maligního nádoru a jeho velmi nešťastnému umístění v dutině nosní, ale současně velké houževnatosti pacienta a především nezměrné obětavosti a vytrvalosti majitelů, kteří nerezignovali, můžeme být svědky zdárného vyléčení ze smrtelného nádorového onemocnění.

Hrdinkou příběhu je Ája, 6 letá fenka kříženka border koliejejí obětaví a houževnatí majitelé.

Vypravěčem a ošetřujícím lékařem byl dr. Dušan Král. 


Ája – plastika obličeje po odstranění zhoubného nádoru, příběh s dobrým koncem

pacient:      Ája  – kříženec  husky

      věk:      6 let

diagnóza:   adenokarcinom v dutině nosní

 ošetřující lékař:      MVDr. Dušan Král

S šestiletou Ájou jsem se poprvé setkal 4. června 2014. Přišla k nám pro přetrvávající obtíže s rýmou a s občasným krvavým výtokem z nosu, které nereagovaly na léčbu. U kolegů na jiném pracovišti fenka již podstoupila CT vyšetřeníodběr vzorků nosní tkáněvýsledky však neodhalily příčinu potíží.

Bez diagnózy nedokážeme proti nemoci účinně zakročit

Rozhodli jsme se, vzhledem k dlouhodobému zánětu, který u pacientky v nosní dutině probíhal, odebrat nové vzorky potřebné pro zjištění diagnózy jinou metodou prostřednictvím chirurgické biopsie.

Druhou možností, jak se dopátrat příčiny Ájiných obtíží, bylo endoskopické vyšetření dutiny nosní. U něj jsme se však obávali, že získaný vzorek tkáně ze zánětlivého místa nebude opět dostatečně vypovídající o původu onemocnění a do případu opět nevnese jasno.

Odběr vzorku provedený v narkóze, chirurgickým otevřením pravé nosní dutiny (tzv. otevřená jednostranná rinotomie) byl úspěšný.

Bohužel však potvrdil to, co jsme očekávali a čeho jsme se obávali a tím byl zhoubný nádorový proces v pravé nosní dutině. Jednalo se o adenokarcinom, který byl již v pokročilém stadiu rozvoje a byla zde už narušena kost dutiny nosní i horní čelisti.

Histologická laboratoř identifikovala nádor jako středně agresivní, tedy se středním stupněm rizika výskytu metastáz (rozšíření nádoru do dalších částí těla).

Už víme, s čím bojujeme a plánujeme léčbu

Když jsme znali diagnózu, bylo možné přemýšlet, co dál.

Bez léčby by Ája měla před sebou pravděpodobně jen týdny života.

Možností, jaký léčebný postup zvolit, existovalo více a majitelé před sebou měli nelehké rozhodování.

U tohoto typu nádoru je lékařsky ověřeno, že pokročilejší stádia nelze odstranit chirurgicky, vyjma zcela radikálního zákroku, kterým je myšleno odebrání zasažené tkáně s velkým přesahem do okolí. Vzhledem k lokalizaci karcinomu v dutině nosní by to v případě Áji znamenalo odstranění celého nosu i s horní čelistí. Tím by se velmi zásadně změnil její vzhled, funkce nosu a pravděpodobně i kvalita života.

Navíc při volbě chirurgického řešení nemáme nikdy absolutní jistotu, že nedojde k recidivě tumoru (opakovanému růstu nádoru) v místě operace.nemůžeme také stoprocentně vyloučit, že se už někde v těle nerozvíjí vzdálené metastázy z krví odnesených nádorových buněk.

Tyto rané metastázy často nezachytí ani předoperační vyšetření na CT, RTG nebo sonografii.

Radioterapie namísto agresivní operace

Majitelé vybaveni všemi informacemi se během pár dnů rozhodli pro léčbu radioterapií.

Jedná se o léčbu, která nezatíží celý organismus pacienta, jako například chemoterapie a je šetrnější než agresivní chirurgický výkon. Ozáření se soustředí primárně na zničení samotného nádoru s co nejmenším zasažením okolní zdravé tkáně. Při použití radioterapie dosahujeme velmi slušných léčebných výsledků.

Nicméně, u pokročilých nádorů, jako byl ten u Áji, se jedná o takzvanou paliativní léčbu, která sice drží onemocnění pod kontrolou, dokáže zastavit další růstu nádoru a také bezprostředně zlepší kvalitu života, ale očekávaným cílem není plné a trvalé uzdravení. U onkologických pacientů je vždy individuální, kolik času navíc pro ně dokážeme léčbou získat a vždy považujeme za podstatné, aby se jednalo o život s minimem nebo zcela bez nežádoucích projevů nemoci.

Áji nosní dutinu jsme tak v průběhu měsíce ozářili v tzv. hyporfrakčním paliativním režimu pěti dávkami. Již po několika dnech docházelo u Áji k ústupu rýmy, zánětu i krvácení a také k ústupu bolestivosti. Ája k nám následně pravidelně docházela na kontroly a sledovali jsme, jak se stav vyvíjí.

Plíživá recidiva onemocnění přišla po pěti měsících, znovu jsme ozařovali

Návrat nemoci (recidivu), jsme zaznamenali v lednu 2015, tedy po 5 měsících od ukončení radioterapie. Majitelé u Áji opět uváděli nenápadné frkání z nosu, i když zatím bez příměsi krve a zvýšený slzotok z oka. Fence jsme naordinovali antibiotika a léky na podporu imunityna dobu dalších tří měsíců se její stav upravil a stabilizoval. Chronická hnisavá rýma a krvavé frkání se však definitivně vrátily v dubnu 2015 (osm měsíců po ozařování).

Endoskopické vyšetření potvrdilo návrat tumoru. Majitelé chtěli dále v léčbě Áji pokračovatpodruhé se rozhodli pro radioterapii. Přibližně po devíti měsících od prvního ozařování jsme proto přistoupili k druhému cyklu záření, které jsme zakončili v květnu 2015. I tentokrát se dostavil bezprostřední efekt radioterapie. Nádorový proces se zastavil a hnisavá krvácivá rýma odezněla.

Daň za vítězství nad rakovinou, rozpad tkání v nosní dutině Áji

Zhruba za dva měsíce po ukončení druhé radioterapie, v polovině prázdnin 2015, však začalo postupně docházet k devitalizaci, tedy odumírání, kostního podkladu i měkkých tkání dutiny nosu Áji. Příčinou bylo zasažení těchto částí těla nádorem i opakované ozařování.

Nosní dutinu jsme čistili, dezinfikovali a udržovali v co nejlepším stavu také pomocí antibiotik. Nevratné poškození nosu ale pokračovalo. Áju v tomto období primárně zachránila houževnatost a láska jejích majitelů, kteří se o ni po dobu dlouhých dvanácti měsíců starali a zajišťovali každodenní hygienu v rozpadající se oblasti nosní dutiny.

Pouštíme se do neobvyklé plastiky obličeje

V tomto období, které trvalo přibližně rok, jsme čekali na odhojení odumírající tkáně a také na to, zda je nádor z dutiny nosní definitivně eliminován. Áju jsme také pravidelně vyšetřovali na přítomnost metastáz, a protože ani ty jsme nezachytili, mohli jsme v polovině roku 2016, tedy dva roky po první identifikaci nádoru, konečně přistoupit k naplánování rozsáhlé plastiky obličeje.

Jejím cílem bylo uzavření a obnovení celistvosti nosní dutiny Áji. Pomocí operace, technika přenesení tvářového kožního laloku (upper labial and buccal replacement), jsme uzavřeli dutinu nosní a vytvořili i nový horní pysk s velmi uspokojivým funkčním i kosmetickým výsledkem.

Rekonvalescence bez komplikací

Hojení po plastické operaci už dále probíhalo optimisticky, tvářový lalok se Áje zcela přihojilfenka dnes, několik let po zákroku, nevyžaduje žádnou následnou péči. Jedinou vzpomínkou na rozsáhlý a složitý plastický výkon zůstalo zastřihování chloupků, které rostou na spodní straně jejího pysku a míří i do pravé nozdry.

V polovině roku 2019, kdy vzniká tento článek, pokládáme Áju za vyléčenou. Ája spokojeně funguje a vesele si užívá všech radostí psího života se svými majiteli.


Na tomto příběhu je dobře vidět, co znamená onkologická chirurgie.  V tomto oboru se uplatňuje chirurgie rekonstrukčníplastická zároveň.

U operací všech nádorů musí chirurg skutečně vědět, čeho chce operací dosáhnout a jak to provést. Tedy co lze odoperovatv jakém rozsahu.

Musí tedy předvídat již v prvopočátku, jaký rozsah zákroku je potřebný a jaký je proveditelný.

Pro onkologického chirurga jsou velmi důležité zkušenosti a znalosti z rekonstrukční chirurgie.

Pokud se tedy sjednotí zkušenosti onkologického chirurgabezmezná podpora a péče majitelů, můžeme očekávat, že i ty nejhorší prognózy se nemusejí vyplnit. Toho je Ája živým důkazem.

 


Přeji Vám a Vašim čtyřnohým přátelům hodně zdraví.

Pokud se Vám článek líbil a něco Vám i přinesl, sdílejte přes modrou ikonkuSdílet, nebo klikněte – To se mi líbí.

Díky

MVDr. Jan Hnulík

Jan Hnulík
Jsem veterinární lékař a řadu let se věnuji ultrazvukovému vyšetření psů a koček. Současně mou vášní je mikroskopické hodnocení buněk odebraných z povrchových nádorů aspirační biopsií, tedy pouhým vpichem. Bohužel, jak v populaci lidí, tak v populaci psů i koček, rapidně roste četnost nádorových onemocnění. Proto pomáhám lidem získat základní přehled o těchto nemocech, aby bylo možné nádorová onemocnění diagnostikovat v nejčasnějších stádiích a tak umožnit svým čtyřnohým přátelům co nejefektivnější léčbu a potažmo i chovatelům co nejekonomičtější cestu, jak se s těmito nemocemi vypořádat. Kdo jiný má totiž hlavní zásluhu na tom odhalit nebezpečný tumor včas, než sami všímaví chovatelé? Více o mě si přečtěte zde >>
 • 3 VĚCI, KTERÉ BYSTE MĚLI ZNÁT, ABYSTE VČAS ROZPOZNALI NÁDOR V OKOLÍ KONEČNÍKU
 • KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ A DOZVÍTE O E-BOOKU VÍC

 • 10 + 2 KLINICKÉ PŘÍZNAKY, KTERÉ MOHOU UKÁZAT NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ DUTINY ÚSTNÍ A NOSU
 • JAK MOC JSOU NEBEZPEČNÉ PODIVNÉ ÚTVARY V TLAMĚ
  • Objevili jste v tlamě Vašeho zvířete, ať jde o psa nebo kočku, divné útvary?

   

  • Nevíte co to je? 

   

  • Máte z nádoru strach?

   

  • Prevence v podobě včasného záchytu je daleko účinnější a levnější, než terapie zanedbaného tumoru

   

   

   

   

 • Jestli Vás onkologická témata u zvířat zajímají, sledujte je i na facebooku